รายงานการประชุมสภา อบต.หนองจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!