รายงานการประชุมสภา อบต.หนองจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!